Oznam
Dňom 31.12.2017 ukončil svoju činnosť 74. zbor skautov Košice, ktorý bol v rokoch 2001 – 2017 súčasťou organizácie "Slovenský skauting". Na jeseň a v zime chcem prepracovať archívne stránky 2. oddielu skautov, ktorého som vodcom od roku 1990 a ktorý v uvedených rokoch bol súčasťou tohto zboru, do tohto nového webu.