Jana na svojej skúške '15km s výstrojom' na planine nad Zádielskou dolinou 
 

Ako používať naše blogy

Práca s blogom

Oskar Schiffler, 2011-12-31 23:59:59, spoločnosť

Rozhodli sme sa doplniť náš web o blog, aby sme dali priestor sa vyjadriť, prezentovať rôzne témy a komentovať názory podľa svojho individuálneho záujmu. Pretože sme chceli zachovať grafickú podobu doterajšieho webu a pritom sa aj niečo naučiť, neprevzali sme hotové a rozsiahle riešenia z internetu, ale rozhodli sme sa pre vlastný vývoj jednoduchého systému. Základ systému je tu a dúfajme, že príspevky budú pribúdať a zaujmú návštevníka blogu.

Blog obsahuje články, ktoré nazývame príspevky. Autorom príspevku je člen skupiny bloggerov s prístupom do systému cez heslo, môže byť aj iná osoba ako člen oddielu, ktorý prejaví záujem a získa prístup od administrátora. Autor okrem toho, že píše texty príspevkov, nastavuje niektoré parametre príspevku, ako je prípadná ochrana zobrazenia príspevku vyžadovanou úrovňou prihlásenia alebo ochrana zobrazenia príspevku samostatným heslom, možnosť blokovať pridávanie komentárov alebo blokovať zobrazenie komentárov. Autor zaradí príspevok do kategórie, ktorá vystihuje jeho obsah.

Príspevky obsahujú texty, obrázky a videá, prípadne aj nejaké linky na ďalšie zdroje (prílohy). Pred hlavným textom príspevku môže byť malým písmom uvedené resumé alebo úvod ku článku. Podobne za hlavným textom môžu byť umiestnené komentáre. Komentár má formu jednoduchej textovej správy.

Výber príspevkov na zobrazenie je možné riadiť filtrovaním pomocou nástrojov umiestnených na pravej strane - vložením frázy pre jednoduché vyhľadávanie (uvedený text sa hľadá v nadpise, v úvode (resumé) a v hlavnom texte), výberom požadovanej kategórie a výberom obdobia, kedy boli príspevky vytvorené. Zadané parametre sa uplatňujú súčasne, hoci sa pridávajú po jednom. Ak sa má zobraziť viac príspevkov, systém ich rozdelí na stránky po desiatich.

Návštevník blogu môže k zobrazeným príspevkom pridávať komentáre. Želáme si, aby sa v našich blogoch nezahniezdila konfliktnosť - nepatria tu vzájomné urážky, hrubosti a vyvyšovanie sa nad druhých. Prosíme o reakciu na text resp. obsah príspevku a nie na komentáre k osobe autora príspevku.

Pripomienky a otázky k tejto téme možno smerovať na dole uvedený mail.

Návod na editovanie príspevkov

Oskar Schiffler, 2011-12-31 23:59:58, spoločnosť

Tento stručný návod je určený pre každého autora príspevku, aby mu uľahčil editáciu. Okrem toho je možné požiadať administrátora webu aj o praktické zaškolenie vo vývojovom prostredí.

Môžem príspevok vkladať ako nový, alebo opravovať už existujúci. Na stránku, kde možno robiť tieto úkony, sa dostanem zo stránky zobrazeného blogu (vpravo hore je linka na správu príspevkov). Odkazovaná stránka vyžaduje prihlásenie s menom a heslom. Ak mám záujem písať príspevky, na moju žiadosť ma môže administrátor zaradiť do skupiny bloggerov, aby som získal potrebné oprávnenia.

Predo mnou sa zobrazí zoznam mojich príspevkov (len administrátori majú k dispozícii všetky príspevky). Tento zoznam je vytriedený podľa dátumu posledných úprav - nedávno vytvorené alebo práve opravené príspevky sú navrchu, príspevky v blogoch sa však zobrazujú zoradené podľa dátumu vytvorenia a úprava príspevku nemá za následok zmenu poradia jeho zobrazenia návštevníkovi blogu.

Mám dve možnosti. Výberom položky v zozname zvolím opravu existujúceho príspevku alebo tlačilom "Nový...", ktoré je vpravo, môžem vytvoriť nový príspevok.

Nový príspevok bude automaticky označený mojím menom (podľa prihlásenia) a časom zápisu. Pred sebou mám formulár na vyplnenie prázdnych polí, ako sú nadpis (titulok), úvod či resumé (excerpt), príspevok, kategória, stav, komentáre, skupiny a heslo. V prípade opravy dávnejšieho príspevku sú tieto polia vyplnené údajmi prečítanými z databázy. Príspevok - výsledok editácie týchto polí - je v závislosti od zvoleného stavu pripravený na zobrazenie na stránke blogu v samostatnom boxe s oválnymi okrajmi a tieňom.

Názov príspevku musím vyplniť, totiž podstatne charakterizuje príspevok. Musím ho do poľa vložiť ako obyčajný text (bez tagov html). Zobrazuje sa veľkým písmom a je zarovnaný doľava.

Pod názvom príspevku sa automaticky zobrazuje moje meno a dátum prvého zápisu príspevku (podľa neho sú príspevky v blogu zoradené, najnovšie sú hore, teda pred očami čo najbližšie), za ním sa ešte zobrazuje kategória, ktorú nastavím až naspodku formulára, tak o tom sa vyjadrím neskôr. Toto všetko spolu sa zobrazuje malým písmom a bez odsadenia hneď od ľavého okraja ako nie najdôležitejšia vec.

Pole pre resumé (excerpt) nemusím vyplniť. Ale ak sa rozhodnem ho vyplniť, mám k dispozícii editačnú pomôcku umožňujúcu formátovať text takmer ako keby som písal vo Worde, v tomto prípade však trochu jednoduchšiu než v nasledujúcom poli.
Je dôležité, aby som vkladaný text písal dovnútra tagu "p", ktorý ohraničuje odsek, čiže odstavec resp. paragraf. Toto vidieť ako rámček s vybodkovaným ohraničením. Textové pole je konfigurované tak, že po stlačení klávesu Enter je vytváraný tag "br" slúžiaci na odriadkovanie a pomocou Shift+Enter je vytváraný tag "p". Kombináciami môžem dosiahnuť jednoduché formátovanie, odriadkovanie však nepoužívam na konci každého riadku. To, či je písaný text v tagu "p" vidím v zobrazení "Ukázať bloky", ktoré som nastavil na začiatku ako zapnuté a toto ukazuje rámčeky s tagmi "p". K dispozícii mám aj okno Preview, aby som videl, ako by mal výsledok môjho zápisu tohto poľa vyzerať. Mimochodom, operácie so schránkou (clipboard) sú funkčné, ale iba klávesmi. Toto pole pre resumé je zobrazované malým písmom a je zarovnané na oba okraje a prvý riadok nemá odsadený od okraja.

Pole pre príspevok editujem rovnako ako pole pre resumé. Tak isto dám pozor, aby vkladané texty boli v tagu "p". Kombináciami stláčania kláves Enter a Shift+Enter môžem dosiahnuť jednoduché formátovanie s určením vzájomnej polohy objektov, ktoré môžem pomocou bohatej palety nástrojov vkladať k textu. O tom potom. Hotové zobrazenie má zodpovedať vážnosti hlavného textu príspevku. Písmo je čierne, väčšie a zarovnané na okraje s odsadeným prvým riadkom odseku.
K uvedenému posúvaniu objektov treba povedať, že kurzor niekedy skočí na iné miesto, ako si želám, a tomu možno zabrániť vložením jednej medzery do vkladaných riadkov určujúcich posun.
Naspodku príspevku by mohli byť prílohy - presnejšie linky na prílohy. Príloha sa dá vložiť v podstate kdekoľvek priamo do textu príspevku nástrojom Vložiť/zmeniť odkaz. Doporučujem dávať naspodok textu príspevku.  
Ak chcem vložiť do textu linku (odkaz) na nejaký iný skôr vytvorený príspevok, ktorý je v stave "zobrazený", mám na to nástroj Vložiť linku na príspevok. Otvorí sa okno, v ktorom stačí vybrať príspevok, prípadne opraviť popisný text pre linku, ktorý bude zobrazený v aktuálnom príspevku, ktorý editujem, či linku samotnú, čo je nepravdepodobné, lebo je to zbytočné, a určiť, či sa referovaný príspevok má otvoriť v novom okne. Neskoršia oprava takto vytvoreného odkazu sa robí dvojklikom na popisnom texte v nástroji Vložiť/zmeniť odkaz, čo je trochu komplikovanejšie aj keď komplexnejšie. Len musím v budúcnosti dávať pozor na to, aby odkazovaný príspevok nezmenil svoj stav. Ak by sa to stalo, nezobrazil by sa.

Pole pre kategóriu musím vyplniť podľa témy príspevku. Kategória sa zobrazuje v riadku pod názvom príspevku, ako som už uviedol. Popis kategórií je na stránke BLOGy.

Pole označujúce stav príspevku musím vyplniť a podľa toho sa príspevok v blogu zobrazí alebo nie. Stav "zobrazený" znamená jediný stav, keď sa príspevok v blogu zobrazí, pokiaľ návštevník blogu má na zobrazenie tohto príspevku právo. Stav "odložený" znamená, že sa príspevok ešte nemá publikovať, hoci je pripravený, bude zobrazovaný neskôr. Stav "čakajúci" znamená, že príspevok bude čakať na korektúru a administrátor ho po korektúre môže uvoľniť na zobrazenie. Stav "editovaný" znamená, že príspevok je v príprave a nemá sa ešte publikovať ani korigovať, na jeho zobrazovanie stačí Preview v editačných oknách. Stav "zablokovaný" znamená, že príspevok pre závadný obsah je pozastavený a bude ho treba opraviť alebo vymazať isteže aj s príslušnými komentármi.

Polia nasledujúce za označením komentáre znamenajú možnosť pridávať k editovnému príspevku komentáre alebo tú možnosť zablokovať a možnosť zobrazovať už pripojené komentáre alebo nie.

Polia nasledujúce za označením skupiny kódujú ochranu príspevku pred čítaním. Pokiaľ sú hodnoty u všetkých skupín "0", príspevok je verejný a bude zobrazený návštevníkovi blogu aj bez prihlásenia; v opačnom prípade ho bude mať ako súkromný zobrazený len prihlásený návštevník s úrovňou oprávnení zodpovedajúcou týmto nastaveniam. Návštevník blogu bez potrebného oprávnenia k príspevku bude vidieť oznam, že príspevok je chránený úrovňou prihlásenia.

Pole označené ako heslo slúži na týmto konkrétnym heslom podmienené zobrazenie príspevku. Taký príspevok je na stránke popri iných príspevkoch zobrazený len ako formulár na zadanie tohto špecifického hesla, nad ktorým sa nachádza len nadpis a údaje o príspevku. Po zadaní správneho hesla, ktoré ako autor oznamujem oprávneným čitateľom tohto príspevku, sa zobrazí stránka s týmto jediným príspevkom v plnom zobrazení. Ostatné príspevky si totom zobrazím napríklad návratom na predošlú stranu.

Naspodku formulára na editáciu príspevku sú tlačidlá, ktorými sa končí editovanie. Ak vytváram nový príspevok, môžem ho zapísať stlačením "Vložiť nový príspevok!" alebo ho nezapísať stlačením "Nezapísať nič!" či voľbou zobrazenia inej stránky hoci aj výberom z menu. Ak príspevok opravujem, zapisujem ho pomocou tlačidla "Upraviť príspevok!", ako ho nechcem zmeniť, mám možnosť "Nezapísať nič!" alebo prejsť na inú stránku, naviac je tu pri oprave príspevku tlačidlo "Vymazať zobrazený príspevok!", ktorým možno po potvrdení súhlasu príspevok z blogu odstrániť.

Pod zobrazený príspevok v blogu sa ešte do jeho boxu umiestňujú k nemu patriace komentáre očíslované v tom poradí, ako boli pridávané. Komentáre ako autor príspevku nemám možnosť ovplyvňovať, môžem na ne ale reagovať na stránke blogu pridaním svojho komentára, ak je to ozaj nevyhnutné. Komentáre sú zobrazované malým písmom a sú zarovnané na okraje bez odsadenia. Pred každým komentárom sa nachádza meno, aké v rámčeku vyplnila komentujúca osoba a čas, kedy sa tak stalo.

Ešte sa vrátim k editovaniu príspevku a chcem uviesť podrobnosti k používaniu palety nástrojov v textovom poli. Text príspevku môžem formátovať písmo ako tučné, šikmé, podčiarknuté, prečiarknuté, index dole, index hore, odstrániť formátovanie, číslovanie, odrážky, zmenšiť či zväčšiť odsadenie, zárovnávať, farbiť text či pozadie), používať schránku, hľadať text, nahrádzať, vkladať tu obrázok, flash súbor (len typu swf), vložiť linku na ľubovoľný súbor, vložiť tabuľku, vodorovnú čiaru, smajlíky, špeciálne znaky atď. Vyzývam k striedmosti v grafickej úprave, aby som to ako autor príspevku nepreháňal, čím menej rôznorodých prvkov použijem, tým estetickejší príspevok vytvorím. Výsledok si môžem skontrolovať pomocou nástroja Preview alebo Zdroj, keď môžem vidieť a editovať aj tagy jazyka html, na to však treba mať odborné vedomosti.

Obrázok vkladám do tagu "p", vytvorenie ktorého, ak nie je, si môžem vynútiť uvedenými klávesmi, a volím jeho zarovnanie vľavo alebo vpravo v dialógu na vloženie obrázku (nenechať "nenastavené"!). Tu je ukážka tohto dialógu:


 

Ak potrebujem vkladaný obrázok zarovnať na stred, nevolím vtedy zarovnanie v tomto dialógu ani doľava ani doprava (len v tomto prípade nechám "nenastavené") a centrovanie zabezpečím, keď myšou ťuknem na obrázok a potom si vyberiem zarovnanie z palety nástrojov.
Vzájomnú polohu obrázkov či iných vložených objektov regulujem aj tagmi "p" a "br" stláčaním Shift+Enter a Enter podľa potreby. Odsadenie textu od obrázku kvôli pohodlnej čitateľnosti zabezpečím okrajom 12px (margin), okraj ľavý či pravý priamo nastavím v dialógu s obrázkom v poslednej záložke v poli pre style, ale len, ak som znalý, teda napr., ak je obrázok vľavo, nastavím len pravý okraj pre text, a ľavý uvediem s nulou bez jednotky px, kontrolujem to pomocou Preview.
Maximálna šírka pre obrázok v rámci príspevku, aby nevybočil z podkladu, je 576px. Ak vkladám takto veľký obrázok, miesto centrovania môžem uviesť s rovnakým efektom jednoduchšie realizovateľné zarovnanie vľavo. Musím zvážiť pomer šírky obrázku a šírky textu, ktorý prípadne obrázok obteká, ak je menší, aby výsledné zobrazenie nebolo neestetické, ak by text mal byť úzky, tak zvolím centrovanie obrázku a texty nech neobtekajú obrázok, ale sú nad ním alebo pod ním. Šírku obrázku pri vkladaní do príspevku môžem meniť, treba mať zamknutý pomer strán, aby nedošlo k deformovanému zobrazeniu. Pre nahrávanie obrázkov na server nie je nastavené redukovanie na uvedenú maximálnu šírku 576px pre zobrazenie obrázku v príspevku, preto šírku treba pri väčšom obrázku vždy nastavovať na hodnotu 576 alebo menšiu. Ak chcem zabezpečiť aj zobrazenie obrázku v originálnej, teda väčšej veľkosti ako je 576px na šírku, skopírujem si v dialógu na záložke "Informácie o obrázku" hodnotu URL, prejdem na záložku "Odkaz", tam URL vložím a Target nastavím na hodnotu "New Window (_blank)".

Tu je ukážka príkladov obrázkov zarovnaných doľava s uvedením šírky v pixeloch: 
 

 200px

 
 300px 

 400px                                         576px

 

Po kliknutí na oranžové tlačidlo "Prechádzať server" v nástroji Vlastnosti obrázku" sa zobrazí nástroj na správu importovaných súborov:


 

Je vyriešené, že sa obrázky a ďalšie súbory nahrávané na server umiestňujú pod adresár podľa mena autora príspevkov, ktorý ich nahráva. V ľavej časti sa zobrazuje štruktúra jeho priečinkov. Ako vidieť, ľahko sa dá pretvárať po kliknutí pravým tlačidlom myši. Doporučujem, aby pre každý príspevok (alebo skupinu príspevkov) obsahujúci obrázky či linky na súbory bol vytvorený vhodne nazvaný podadresár, kde by tieto boli importované alebo doň presunuté. Takto sa zabráni nedostatku, aby v príspevku boli neskôr o nejaký čas prázdne rámčeky bez obrázkov a neúčinné linky na súbory, na to treba dávať pozor pri rušení súborov. Veľmi dôležité je, aby vkladaný obrázok vo svojom názve neobsahoval medzery, mäkčene a dĺžne, toto obmedzenie sa musí zohľadniť kvôli použitým knižniciam správy obrázkov, ktoré sú zdarma a neboli pre naše jazyky prispôsobené.

Pokiaľ používateľ s administrátorskými oprávneniami pri kontrole otvorí príspevok iného autora, bude síce vidieť jeho obrázky, ale adresár so súbormi má pridelený iba svoj - má na to pamätať.

Na záver prosím autorov príspevkov, aby dbali na vyváženosť a súladnosť celého nášho webu ako po stránke grafickej, obsahovej i ideovej a príspevok nech má "hlavu a pätu". Nech sú tu originálne príspevky a fotografie, nie republikované z iných blogov; ak by tomu tak výnimočne malo byť, nech sú uvedené aj pôvodné autorské údaje. Rád sa poteším veselými či vtipnými alebo výstižnými a pravdivými príspevkami. Nech sa nám nimi darí zaujať a tešiť druhých ľudí...

Pripomienky a otázky k tejto téme možno smerovať na dole uvedený mail.

 

Total Items: 2

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice