Pod Tatrami pri riečke Belá 
 

Blogy

(2)

 názov blogu  popis linka
Oddielový blog Tento blog dáva autorom priestor sa vyjadriť k témam súvisiacich hoci aj vzdialene so skautovaním, prezentovať a komentovať názory podľa svojich predstáv. kuk…
Oskarov blog Tu majú svoje miesto názory v oblastiach politiky, etiky, histórie, zemepisu, kultúry, umenia atď., čo je vyjadrením slobody mať právo na svoj názor. kuk…

Kategórie príspevkov

(7)

 kategória  popis
skauting všetko skautské: idea, hnutie, bratstvo, náš oddiel, činnosť a prax
príroda poznávanie a ochrana
spoločnosť občianstvo, vlasť, zemepis, história, filozofia, náboženstvo, etika, kultúra, politika
estetika krásno a umenie
životný štýl humanizmus, rodina, priateľstvo, kamarátstvo, strava, zdravie, telesná kultúra
fotografia pekné alebo aj zaujímavé fotky
informatika informačné technológie, programovanie, počítačové hry
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice