Príprava na nocovanie v stanoch neďaleko Váhu pod Skalkou pri Trenčíne na expedícii v júli 2006 
 

Expedície

Click to a picture to see a larger version

Expedície v našom ponímaní sú účelové výpravy malej skupiny skautov autom na viac miest medzi sebou verejnou dopravou zle dostupných. Čas pri expedíciách je vzácny – je škoda strácať čas čakaním na dopravné spoje.

Tradične po tábore robíme veľkú okružnú cestu po skautských táboroch na Slovensku a v Čechách s malými odbočeniami do ďalších štátov.

Zmyslom návštev iných skautov je upevňovanie pocitu spolupatričnosti (inak sa to volá aj skautské bratstvo) a výmena skúseností.

Vľavo: Expedícia 2004. Pozorujeme život v tábore 4. strediska skautov Štítná nad Vláří prv, než sa ako návšteva ukážeme.

Click on Photo
Click to a picture to see a larger version

Nevýhodou týchto expedícií autom je, že nemáme oddielový autobus ani mikrobus, ale iba jedno, nanajvýš dve autá činovníkov oddielu, istotne by nás rado išlo na expedície viacero.

Skauti nie sú hltači kilometrov zahľadení do zeme a preto sa na expedíciách zastavujeme aj v múzeách, na hradoch, pri peknej architektúre, občas aj v dobrej reštaurácii, plavárni, vždy však, samozrejme, v nejakej peknej prírode.

Vľavo: skauti pred Schottenkirche v bavorskom Regensburgu.

Click on Photo
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice