V oddieli existuje aj fotokrúžok 
 

Ako prezerať albumy z činnosti oddielu

Na ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a na základe prezentovaných názorov niektorých rodičov sme sa rozhodli albumy sprístupňovať cez heslo po prihlásení sa oprávnených osôb do systému nášho webu. Zverejňovanie našich fotografií ľahko stotožniteľných s konkrétnou fyzickou identitou v kontexte malého oddielu môže znamenať, že tieto fotografie sú osobnými údajmi (§ 4 ods. 1).

Riadenie oprávnení má päť stupňov: návštevník (môže vidieť albumy), člen oddielu (môže písať do členských diskusií), člen oddielovej rady (môže písať do diskusií určených pre oddielovú radu), blogger (môže písať príspevky do blogov) a administrátor (môže spravovať web a prístupy k nemu). Člen oddielu dostáva oprávnenia návštevníka a člena automaticky.
Návštevník (nemusí to byť ani člen oddielu) môže požiadať o prístup vedenie oddielu tak, aby bolo jasné, kto je resp. o koho sa jedná a pokiaľ sľúbi, že nebude fotografie šíriť ďalej.

Linky na obrazový materiál (fotografie, panorámy, animácie, knihy a videá) sú umiestňované podľa rokov do samostatných stránok. Sady fotografií je možné pozerať pomocou vybratia Slideshow alebo Fotoalbum. Panorámy a animácie sa pozerajú vybratím poradového čísla. Knihami možno listovať po kliknutí na text Pozrieť ako knihu. Videá možno zobraziť kliknutím na slovo Linka. Vo všetkých uvedených prípadoch sa otvorí nové okno s požadovaným obsahom. Samozrejme, v prehliadačoch platí všeobecne, ak stlačíte F11, dosiahnete, že sa zväčší priestor na fotografie, hlavne tie, ktoré sú na výšku, to občas potrebujú.

V prípade voľby Slideshow si môžete nastaviť čas zobrazenia jednotlivých snímkov. Ak chcete rýchle prezrieť fotky, môžete nastaviť hoci aj iba jednu sekundu. Na vrchu tohto okna sú ovládacie prvky, ktorými môžete napr. zobrazovanie zastaviť alebo pohnúť ďalej. Možno zvoliť opačný smer prezerania, funguje tu ovládanie prezerania rôznymi klávesmi, napr. pozastavenie a pokračovanie stlačením medzerníka a vtedy je aktivovaná aj možnosť skoku na konkrétnu fotografiu alebo posuny klávesmi (šipky). Pomocou klávesu CTRL možno zobraziť záložky albumu, pomocou ESC možno album opustiť. Pod znakom ? je pomôcka k ovládaniu klávesmi. Výhodou slideshow je, že sa neutrápite klikaním, aby ste sa pohli na ďalší snímok a vôbec celkovo pohodlné ovládanie.

Voľba fotoalbum najprv zobrazí malé vzorky všetkých fotografií a tak máte prehľad, aké fotky sa v albume nachádzajú. V tomto režime možno kliknutím na vzorku zobraziť zvolenú fotografiu v novom okne, ktoré možno ľahko pomocou klávesu ESC zrušiť. Ak by ste chceli vidieť viac resp. všetky fotografie albumu vo svojej veľkosti, kliknutím na text zobrazenie všetkých fotiek vo svojej veľkosti sa táto stránka predĺži o všetky fotografie a posunie sa na prvú z nich pod malé vzorky. Posúvaním myšou umiestnenou na bežec (scroll bar) popri pravom okraji okna možno pohodlne prejsť celý album. Pomocou ESC možno album opustiť

Panorámy sú spojené za sebou idúce fotografie, aby vám lepšie ilustrovali fotografovaný priestor. Ak máte slabý počítač, zobrazenie bude trhané, s tým sa nedá nič robiť. Posun v smeroch zľava napravo alebo pri zvislých panorámach zdola nahor sa robí posúvaním myšou umiestnenou na bežec (scroll bar) popri spodnom resp. pravom okraji okna. Zobrazenie panorámy možno opustiť opäť pomocou ESC.

Väčšie videá je niekedy lepšie stiahnuť na počítač a nepozerať ich priamo z webu, aby nebolo prehrávanie trhané, závisí to od vašej konfigurácie. Vždy je v titulku číselného odkazu uvedená veľkosť. Zobrazenie priamo v prehliadači závisí od jeho nastavenia v prostredí vášho počítača.

Zobrazovanie knihy je rovnaké so zobrazovaním pomocou Slideshow, má však naviac k dispozícii voľby zoom na reguláciu veľkosti zobrazenia.

Niekedy publikujeme aj obrazový materiál nižšej kvality len preto, aby sme zdokumentovali možno niekedy vzácne okamihy našej činnosti. Príjmite to, prosíme, zhovievavo. Aj preto má náš oddiel veľmi komplexnú dokumentáciu svojej činnosti na webe.

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice