Na expedícii v roku 2005 pred Pěchotním srubem R-S 74 'Na holém' pri pevnosti Hanička nad Rokytnicou v Orlických horách 
 

Hodnotová orientácia

Click to a picture to see a larger version

Košický 2. oddiel skautov sa skrze svoje vedenie hlási k princípom zakladateľa svetového skautského hnutia generála Baden-Powella a k intelektuálnemu odkazu prof. A.B. Svojsíka, náčelníka a zakladateľa českého a československého skautingu.

Sme skautský oddiel s výkladom etických otázok z tradičného európskeho kultúrneho (kresťanského) hľadiska, pričom nevnucujeme nikomu náboženský rítus. Nasledujeme tolerantný vzor Svojsíkov: členovia sú tu hlavne katolíci, občas aj nejakí protestanti alebo pravoslávni, ale aj iní bez vyznania (náboženstva).

Skauting je príprava do života, ktorá zahŕňa okrem tradičných veselých podujatí hľadanie zmyslu rôznych vecí a všetkého, čo je okolo nás. Tak, aby sme sa vedeli správne orientovať v životných otázkach a mohli byť dobrými občanmi svojej vlasti. Svoj záväzok potvrdzujeme skautským sľubom.

Click on Photo
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice