Jano, Braňo, Paľo a Štefka na rafte splavujú Hornád južne od Košíc 
 

Často kladené otázky

 1. Prečo je dobré priviesť dieťa do skautského oddielu?
  Skauting je celosvetovo najrozšírenejšie aj keď nie najpočetnejšie výchovné hnutie pre mládež vynikajúcej komplexnosti. Na rozdiel od zájmových krúžkov prináša rozmanité aktivity a jeho cieľom je celkový rozvoj detí - od fyzického cez rozvoj týmových a sociálních schopností vrátane dôrazu na česť a morálku, rozširovanie vedomostí a výcvik zručností. To všetko skauting podáva ľahko a prirodzene formou hier a aktivít v prirozenej partii mladých ľudí.
 2. Koľko približne skautovanie stojí?
  Každý člen platí:

  • raz za kalendárny rok registračný poplatok 10 €
   (posiela sa na ústredie Slovenského skautingu a o.i. zahŕňa základné úrazové poistenie),
  • mesačnú zbierku na potreby oddielu za rodinu 5 €,
  • len svoje vlastné náklady na dopravu, stravu a vstupné napr. do múzea, plavárne atď. - odhadom na jednodňovom podujatí (to býva asi dvakrát za mesiac) od 0 € (čo je najčastejšie) až asi do 7 € (teda len pokiaľ také náklady vznikajú),
  • ďalšie vlastné náklady alebo svoj podiel na nich napr. za nocľah, pokiaľ nie je vybavené nocovanie zdarma na víkendovom výlete na chatu či na nejakej výprave - odhadom to môže byť asi 3 až 15 € (približne raz za 2 mesiace),
  • za 16-dňový letný stanový tábor môže byť cena asi 100 € (podľa aktuálne predpokladaných nákladov a s vyúčtovaním po skončení), ale ten tábor sa uskutoční len v tom prípade, ak je oň dosť záujemcov (najmenej 18 detí a 4 vedúci),
  • za účasť na dvojtýždňovej alebo len týždňovej expedícii (napr. aj autom) pre 4 alebo 8 záujemcov alebo výprave do hôr len minimálne náklady na dopravu, stravu, nocľažné a vstupné podľa dohodnutej trasy a v závislosti od programu,
  • za svoje spotrebované malorážne strelivo pri streľbe na streľnici, dnes je cena 1 náboja 8 eurocentov,
  • jedenkrát vo veku od 11 rokov skautská rovnošata farby khaki s príslušenstvom za asi 23 € (dobierkou z ústredia Slovenského skautingu na základe samostatnej objednávky svojich rodičov),
  • modré tričko so znakom oddielu na prsiach podľa potreby raz za 2-3 roky asi 5 € (do výroby zadáva oddiel),

  Ak sa niektorý člen oddielu nachádza v ekonomicky ťažkej situácii (ako zdokumentovateľný sociálny prípad), vzťahuje sa naňho zľava (registrácia 1 € a mesačná zbierka 1 €).
 3. Pre koho je skauting?
  Je pre chlapcov a dievčatá so zmyslom pre česť, priateľstvo a dobrodružstvo. Ktorí chú vo svojom voľnom čase robiť niečo pekné a zaujímavé. Ktorí sa neboja námahy a práce na sebe a ani šľapania do kopcov. Je pre takých, ktorí chcú sa niečo naučiť a niečo dokázať.
  Je pre deti takých rodičov, ktorí budú poskytovať potrebnú podporu (morálnu, technickú a finančnú).
  Náš oddiel ponúka aktivity ako sú turistika, táborenie, cyklistika, plávanie, splavovanie na rafte a klubové schôdzky, pre záujemcov je k dispozícii aj športová streľba alebo programovanie a to všetko prináša hlboké zážitky, cestovanie, poznanie prírody, cvičenie odvahy cez deň i v noci, za sucha i v daždi, hry a súťaže a hlavne dobrých kamarátov.
 4. Ako možno prihlásiť dieťa do oddielu?
  Pokiaľ vás ponuka nášho oddielu zaujala, neváhajte kontaktovať priamo vodcu zboru. Rád sa s vami dohodne, kedy se môžete prísť podívať na činnosť osobne.
 5. Prečo sú schôdzky vo štvrtok?
  Schôdzky sme celé roky mávali v piatok, keď sa nebolo treba učiť do školy na ďalší deň. Na podnet jedného člena, že sa z piatka na sobotu nestíha pripraviť na podujatie, presunuli sme ich na štvrtok, keď sa ešte dá odhadnúť počasie na víkend a podľa toho dávať presnejšie pokyny. Sobotné podujatia sú v kalendári na webe aktuálne upravené najneskôr v stredu podvečer, takže vo štvrtok na schôdzke je možné poznať súhlas rodičov a podľa toho dohadovať podujatie, v piatok si možno pripraviť veci, prípadne nakúpiť potraviny a v soboru nastúpiť na podujatie. Pokiaľ sa výnimočne cestuje na výlet s prespaním už v piatok poobede (lenže ten býva ohlasovaný dávnejšie), aj tak sa dá nejako pri skrátenej alebo vynechanej schôdzke vo štvrtok naň pripraviť. Alternatívou štvrtočných schôdzok naďalej ostáva piatok (aj ako náhrada v klubovni za vymeškanú schôdzku).
 6. Kto 74. zbor skautov v Košiciach vedie?
  Je to Mgr. Oskar Schiffler (zamestnaním informatik). Založil oddiel v roku 1990, predtým sa 17 rokov venoval mládeži v Pionierskej organizácii a vo Zväzarme. Absolvoval lesnú školu, Gillwelskú lesnú školu a kurz prvej pomoci. Zbor vedie spolu s ďalšími činovníkmi, ktorí prešli oddielom ako deti. Pod pojmom "oddiel" sa podľa kontextu rozumie 74. zbor alebo 1. oddiel alebo 2. oddiel skautov alebo všetko spolu.
  V prvom oddieli skautov sa registrujú deti a mládež, v druhom oddieli skautov sa registrujú dospelí členovia spravidla so skautským sľubom.
 7. Aká je intenzita činnosti oddielu?
  Konkrétne informácie sa včas nachádzajú na webe v stránke Kalendár podujatí s prístupom pod heslom, aby informácie nemohli zneužiť nepovolaní ľudia. Heslo dostáva člen skautského oddielu automaticky, môžu ho používať aj rodičia. Sú tam aj stránky diskusií a chatu, na ktorých sa môžu podujatia dojednávať a upresňovať.
  • 1 x týždenne družinovka alebo oddielovka (v určitých obdobiach vždy podľa dohody),
  • 2 až 3 x mesačne vychádzka von,
  • 6 x ročne viacdňový výlet, výprava alebo krátka expedícia,
  • letný stanový tábor 16 dní (začiatok júla) alebo dlhá expedícia (najčastejšie na území Československa a Nemecka).
 8. Čo čaká nového člena oddielu?
  Nový člen oddielu sa označuje ako "nováčik". Nováčik postupne spoznáva oddiel a naopak aj oddiel spoznáva nováčika. V tomto čase je programom pre nováčika plnenie požiadaviek nováčkovskej skúšky, kde je 10 bodov s obsahom vedomostí o skautingu, orientácii v teréne, čítanie mapy a použitie buzoly, založenie ohňa, viazanie uzlov, túra 15 km, otužovanie a plávanie.

Ďalšie informácie vo forme odpovedí na otázky sú na ďalších stránkach tohto webu prvý kontakt na oddiel, prvé kroky v oddieli, prvé skautské skúšky a prvé uznanie v oddieli.

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice