Sánkovačka v Čirči 
 

Základné informácie pre rodičov

Ak ste vy alebo vaše dieťa narazili na tieto stránky 2. oddielu skautov v Košiciach a ste z Košíc alebo okolia, našli ste niečo, čo vám môže pomôcť. Ponúkame vám totiž pre vaše dieťa výchovné prostredie, v ktorom sa môže doplniť vaša výchova o ďalšie prvky.
Oddiel je koedukovaný - prijíma chlapcov aj dievčatá vo veku od 9 do 16 rokov. Pre vstup do oddielu mimo uvedené vekové hranice, pre prípad zdravotných či sociálnych znevýhodnení záujemcu alebo kvôli možnej kolízii účastí na podujatiach s inými záujmami (jazyky, umelecká škola či šport), je možné dojednať výnimky.
Skautský oddiel patrí do skautského zboru vedený dospelým činovníkom („vodca zboru“), ktorý má za sebou skautské vzdelávanie formou „lesných škôl“, kurz prvej pomoci a v našom prípade je to tiež osoba s veľmi dlhou praxou. Vedúci vystupujúci ako „vodca oddielu“ a ostatní činovníci sú dlhoroční členovia oddielu a všetci sú s dostatočnými praktickými skúsenosťami a vysokoškolským vzdelaním, alebo študujú.

Tak ako sa v športovom klube musí člen zúčastňovať na tréningu, v skautskom oddieli je pre napredovanie potrebná dochádzka na schôdzky a podujatia a osobu vodcu oddielu možno vnímať ako trénera. Oproti výlučnému športovému prístupu však v skautskom oddieli je aj výchova.
Skauting spočíva v systéme postupnej premeny výchovy do sebavýchovy člena oddielu - skauta - založenej na niektorých detailoch. Ponajprv, že skaut postupne pomocou konkrétnej činnosti často skrytej do hier spoznáva skautské zásady - teda skautský zákon a formou sľubu prijme na seba povinnosť tieto zásady humanizmu dodržiavať. Skaut sa zapája do činnosti oddielu prostredníctvom svojej družiny čiže menšej skupinky, kde postupne objavuje a prijíma aj zodpovednosť a učí sa samostatnosti pod vedením starších skautov a dospelých činovníkov nasmerujúc sa na rozvoj charakteru, spoľahlivosti a schopnosti spolupracovať a viesť druhých. Skaut sa zdokonaľuje pomocou systému postupných nadväzujúcich programov a skúšok. Turistika je tradičná forma, kde sa tento spôsob výchovy môže praktizovať.
To vedie k omylu pozorovateľov skautskej činnosti, ktorí si myslia, že turistika tu je všetko a nič iné nie je za tým. Výchova, že človek nie je celkom na vrchole pyramídy sveta, ale sú nad ním etické a humanistické princípy, ktoré mu dávajú ľudský rozmer, zas vedie k omylu považovať skautskú organizáciu za výhradne náboženskú organizáciu, čo nie je pravda. Forma výchovy hrou vedie k omylu pozorovateľa, že sme nejaký klub alebo krúžok, ktorý pre moje dieťa dnes je a zajtra nie je ale pozajtra zase môže byť, naopak - skauting je výchovou k dobrému a úspešnému občianstvu, ktorá nemôže mať charakter krúžku, že dnes vychovávam, zajtra nie, lebo mi to nevychádza, a pozajtra zasa áno.
U nás sa nepije, nefajčí, nedroguje, nefetuje, nesprávame sa hlučne či vulgárne… atď. Aj ten, kto si nevie nájsť dobrých priateľov, prípadne nemá vhodné typy vo svojom okolí, je tu vítaný. Tu priateľov celkom iste nájde, lebo mnohí k nám prichádzajú takto s podobným cieľom nájsť si slušných kamarátov.
Počas celého školského roka sa stretávame na pravidelných stretnutiach oddielu v klubovni. Schôdzky sme tradične robievali v piatok, keď sa netreba učiť na nasledujúci deň do školy. Dnes sú dve možnosti - prvá (uprednostňovaná) vo štvrtok alebo ak to nevyhovuje - tak aj v tradičný piatok, v obidvoch prípadoch od 16:00. Ak organizujeme cez víkend nejaké podujatie, tak jednodňové býva v sobotu (spravidla od rána), ak je dvojdňové, tak sa vraciame obyčajne v nedeľu naobed alebo poobede, aby bol ešte čas na učenie alebo iné povinnosti. V júli (prvé dva týždne) organizujeme letný tábor v podstate ako detskú rekreáciu, na ktorú sa deti a mládež vlastne celý rok postupnou činnosťou pripravujú. Čiže na tábore sa nestráca čas, že sa niekoľko dní poznávame a zas niekoľko dní lúčime. Po tábore býva výprava do hôr hlavne pre starších, lebo je náročná. Ak by nebolo dosť členov idúcich na tábor, robí sa pre záujemcov expedícia autom. Naša činnosť nekončí a nezačína školským rokom, jednoducho priebežne fungujeme - pokračujeme každý september ďalej už od roku 1990. V súvislosti s príležitosťami pri začiatku školského roka dopĺňame oddiel, ale k nám možno vstúpiť aj kedykoľvek inokedy v priebehu roka.

Čo sa materiálneho vybavenia týka, postupne si treba zaopatriť na podujatia v prírode karimatku, spací vak, ešus (trojdielny hliníkový), batoh, pevnú obuv a ďalšie veci – všetko podľa usmernenia, ktoré dávame na schôdzkach. Niečo z toho môžeme na začiatok požičať z oddielového inventáru. Ostatný potrebný materiál je v majetku oddielu (napr.stany). Ďalej je potrebné si kúpiť oddielové tričko a skautskú košeľu s potrebnými označeniami (tá sa dá objednať na dobierku z ústredia Slovenského skautingu).

Čo sa financií týka (odhady potrebných nákladov nájdete na stránke informácie resp. "Často kladené otázky"), všetci členovia oddielu sa raz ročne registrujú na zozname členov a vybratý členský poplatok sa spolu s týmto zoznamom posiela na ústredie Slovenského skautingu do Bratislavy. Navyše sa v oddieli aktívni členovia (nie tzv. oldskauti) mesačne skladajú na potreby oddielu. Pochopiteľne každý si platí svoje vlastné náklady cestovné, stravu a niekedy aj poplatok za ubytovanie na výlete, ak sa nepodarilo vybaviť prenocovanie bezplatné. Snažíme sa, aby náklady za turistické podujatia boli čo najmenšie. Za prenájom priestoru na uskladnenie táborníckeho materiálu platíme nájomné, to plánujeme vždy vykryť zo štátnej dotácie (tá je však v posledných rokoch veľmi malá) a z časti príjmu 2% daní, ktorý získame, a z uvedených príspevkov členov, z prípadného prebytku by sa mohol udržovať a doplňovať uvedený materiál a dotovať podujatia.
Platy a odmeny tu žiadne nie sú, naviac vedúci a činovníci si platia všetky svoje náklady na podujatia rovnako ako každý iný člen oddielu. Všetky pohyby peňazí v hotovosti i na bežnom účte sú evidované v pokladničnom denníku a raz ročne sa robí účtovná závierka, zúčtovanie a daňové priznanie, čiže žiadna čiernota, žiaden vedľajší fond. Patrí sa zdôraziť, že na rozdiel od známych tzv. neziskových organizácií, kde sa získané prostriedky míňajú na štedré platy a odmeny či aj na účasť na zopár podujatiach zaangažovaných osôb organizátorov, kvôli čomu mnohé neziskové organizácie vlastne vznikajú, a až po odpočítaní týchto nákladov sa javia pri povrchnom pohľade tieto organizácie ako neziskové, je stále 2.oddiel skautov (resp. 74. zbor skautov Košice) so svojou celoročnou činnosťou v prospech mládeže už mnoho rokov skutočnou neziskovou organizáciou ako jedna z posledných na Slovensku.

Pokiaľ má niektorá rodina problém, treba to prediskutovať s vodcom oddielu, možno sa niečo dá vyriešiť, ak je niekto chudobný, nemôže sa to stať prekážkou jeho životných šancí. Nie je však možné pomáhať a ani obťažovať sponzorov, ak sa prostriedky v rodine míňajú nesprávnym smerom (alkohol, cigarety, vyhýbanie sa zamestnanosti, …).

Pripomíname, že prvoradou podmienkou pre členstvo v oddieli je snaha sa okrem hier a zábavy aj niečo naučiť. Pozrite si stránku Príprava a tréning a popozerajte výstižné fotografie z činnosti oddielu a niekoľko videí živšie popisujúcich atmosféru v oddieli. Na požiadanie vám ochotne zodpovieme všetky otázky a prevedieme vás veľkou prezentáciou aj s vysvetleniami.

Podržte dieťa v trpezlivosti v tejto príprave, úspechy a radosti prichádzajú postupne ale iste, nech sa hneď nevzdáva. Od športovcov a aj od skautov sa vyžaduje vytrvalosť a disciplína, pozoruhodné je ale, že u športovcov sa to v našej spoločnosti považuje za samozrejmé a u skautov a ich rodičov to vyvoláva prekvapenie.


 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice