Na expedícii po hrebeni Nízkych Tatier, v pozadí vidno Vysoké Tatry 
 

Kritika skautingu

Politická citlivosť

Je jasné, že turistika iste sama nemohla byť príčinou zákazu skautingu v dobách totalít - nacizmu, fašizmu a socializmu! Pravda, ten, kto sa povrchne díva na skauting, si to neuvedomuje, čo tu na viacerých miestach zdôrazňujeme, že skauting je charakteristický práve hodnotou svojej idei, a turistika je síce tradičným prvkom ale dôležitým až po skautskej výchove. Skauting je nepolitický v zmysle konkrétnej strany ale podľa svojej idei vychováva človeka pripraveného do života ale - čo treba zdôrazniť - slobodného a s otvoreným myslením a s veľkým rozhľadom, okrem toho aj so zmyslom pre povinnosť. Toto už vadilo kdekomu z predstaviteľov, pretože to znamenalo aj možný odpor, nesúhlas s praktikami spomenutých režimov s nedostatkom demokratických prvkov, ba znamenalo to aj otvorený odboj občas aj so zbraňou v ruke. Znamenalo to isteže aj obete na živote, zdraví aj slobode.

Činnosť nejakých obyčajných turistov skutočne ani nebola zakázaná, ale skautov, ktorí sa napodiv v prírode práve mimo dozoru všelijakých štátnych orgánov určených na kontrolu svedomia učili demokracii a mohli sa stať súčasťou odboja, sa snažili nedemokratické režimy čo najskôr zlikvidovať - neboli naivní. Fašisti mučili, aby zistili pravdu o odboji a aby ho mohli zlikvidovať. Komunisti boli o to horší, že oni mučením vynucovali priznania ku konštrukciám, ktoré ani neboli pravdivé, a oni sami tomu, čo vynútili mučením, začali veriť. Navyše komunisti neskôr publikovali kritiku skautingu tak umelo a nepravdivo vykonštruovanú, že sa nedá pochopiť, že to aj niektorí ľudia zhltli ako pravdu a prisluhovali tomu tupému režimu.

Na druhej strane, práve tieto "diela" poukazujú aj na opačný zmysel, ako zamýšľali autori, ak to dobre čítame. Preto, ak kritiku skautingu uverejňujeme na týchto miestach, je to práve preto, aby sa poznala celá pravda o zápase za slobodu myslenia a skutočná čistá hodnota humanizmu obsiahnutého v skautskej idei.

Bludy v súčasnej propagácii skautingu

V rôznych náborových letákoch sa argumentuje, aké je významné skautské hnutie počtom svojich členov.

"Pol miliardy ľudí. Sme členom svetových organizácií World Organisation of Scout Movement a World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Združujú 38 miliónov ľudí na celom svete.
Slovenský skauting oslávil v auguste 2007 so skautmi na celom svete prvých 100 rokov svojej existencie. Počas prvej storočnice obohatil život 500 miliónom detí, mladých i dospelých.
"

V skutočnosti, pokiaľ sa tu argumentuje len počtom ľudí, tak 38 miliónov oproti 7 miliardám ľudí teraz žijúcich na celom svete je úplne zanedbateľný počet.

Nie je uvedené, koľko žilo ľudí za 100 rokov existencie skautingu. Preto uvedená 1/2 miliarda ľudí sa nedá porovnávať s týmito 7 miliardami, kam smeruje tento šikovný optický podvod. V skutočnosti to percento bude podobné a teda zanedbateľné ako aj pri porovnaní 38 miliónov k 7 miliardám.

Tak isto by neobstálo, ak by niekto tvrdil, že tých dnešných 38 miliónov skautov je čistá elita ľudstva a preto je to významný počet. Aj mimo skautského výchovného pôsobenia vyrastajú elitní ľudia, elitných ľudí ako celok si nemôže skauting privlastniť. Skauting má obdivuhodné nadpriemerné ideály, ale prax je vždy reálnejšia.

Teda, ak by niekto chcel vyzdvihovať skauting, chvála by mala znieť asi takto:

Aj keď je to počtom členov za 100 rokov existencie nevýznamné hnutie, hodnotovo a filozoficky je tak hodnotné a nadčasové, že ovplyvnilo svojím dopadom podstatne viac ľudí, ako kedy malo svojich členov (a ešte bude ľudí ovplyvňovať aj v budúcnosti). Preto význam skautingu podstatne prevyšuje číslo dané počtom svojich členov a tak ostáva naďalej nasledovaniahodným modelom ľudskej túžby po dokonalosti.

Sú to dve dosť komplikované vety, ale vystihujú podstatu. Isteže je to možné vyjadriť aj inak a jednoduchšie.

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice