Stúpanie do kopca na výlete pri obci Hermanovce 
 

Prvé kroky v oddieli

 • Chystám sa ísť na svoje prvé stretnutie
  Doporučíme ti, aby si si ešte raz pozrel, kde sú schôdzky. Príď načas, najlepšie o niečo skôr, aspoň o 5 až 10 minút, aby sa ťa niekto zo starších ujal, mohol ti vysvetľovať veci, ktoré u nás ešte nepoznáš, a aby sa schôdzka mohla včas začať a jej program nebol zbytočne prerušovaný. Schôdzka trvá niečo viac ako hodinu. Predpokladaj, že ťa vodca zboru alebo oddielu v rámci tvojho privítania požiada povedať meno, mestskú časť, kde bývaš, do ktorého ročníka akej školy chodíš a o čo sa zaujímaš. Ak sa bude hrať hra, pokiaľ je prítomný niekto, kto hru nepozná, vždy sa aspoň stručne povedia pravidlá. Na konci schôdzky sú vysvetľované pokyny - oznamy o nasledujúcej činnosti oddielu, tak pritom dávaj pozor.
 • Bol som na schôdzke, bolo to OK, ale neboli tam chlapci a dievčatá práve v mojom veku
  V čase, keď robíme nábory na väčšie doplnenie oddielu, to trvá niekedy dlhšie, ale aj tak zažiješ zaujímavé podujatia. Môžeš tiež pomôcť, ak ty dovedieš do oddielu chlapcov a dievčatá, ktorých poznáš alebo sa dokonca s nimi kamarátiš. Zo školy, od susedov, z hudobnej, jazykovej, zo športu… Nech to skúsia tak, ako si sa rozhodol ty.
 • Som už starší, chodím do strednej školy, ako ma prijmú ostatní v oddieli?
  Prijmú ťa dobre, neboj sa, lebo sa všetci snažíme byť kamarátmi každý s každým vrátane vedúcich. Pokiaľ budeš mať rovnaký prístup, ozaj nemaj obavy. Na druhej strane máš ako starší výhodu v tom, že môžeš byť na niektorých náročnejších a hodnotných aktivitách, ktoré sú určené práve pre starších a ak chceš, tak sa môžeš v oddieli o niečo konkrétne starať ale niečo nové tu zaviesť.
 • Videl som na schôdzke aj druhákov. Nebudú tieto malé deti brzdiť tých starších?
  Otázka je namieste v tom zmysle, ako vedúci chcú zvládnuť veľké vekové rozpätie v oddieli. Počítame, pravdaže, s tým, že na oddielových schôdzkach sa stretneme všetci. V častiach, kde program vyžaduje rozdelenie podľa veku, tak prítomných rozdelíme na družiny, keďže podujatia oddielu vedú spravidla aspoň dvaja vedúci, tak to je celkom dobre možné. Náplňou činnosti oddielu sú aj skautské skúšky a rôzne súťaže. Tam sa vidí, kto čo zvládne. Podľa toho niekto môže a niekto ešte nemôže ísť na náročnejšie podujatie, veď dorastie a pôjde potom - druhý raz. Netreba sa na menších dívať príliš zhora. Starostlivosť o mladších vychováva dobré vlastnosti, je to dobrá príprava pre svoj budúci rodinný život.
 • Bol som na prvej schôdzke a v sobotu má byť len taký výlet, čo ma až tak nezaujíma
  Tu sa pokúsime poopraviť tvoj pohľad na pripravovanú vychádzku. Keď sa niekoľkokrát stretneme aj na jednoduchších podujatiach, tak sa spoznáme lepšie a predídeme prípadným problémom na náročnejších podujatiach.
  Podobne pôjdeme na plaváreň predtým, ako pôjdeme na rafte na rieku alebo jazero, aby sme sa ubezpečili, či a ako vieš plávať, aby sa nám nestal úraz na vode.
  Spravidla už tretie spoločné podujatie býva výlet s prespaním mimo domov. Ak teda budeš vynechávať menšie výlety, nebudeme ťa môcť na začiatku zobrať na väčšie výlety s prespaním z toho dôvodu malého vzájomného poznanie sa. Okrem toho, aj jednoduchá vychádzka je s hrami a ďalším programom, takže aj preto nestojí za vynechanie. Určitú mieru trpezlivosti očakávame už aj od nováčika, žiaľ, niektorí sa priskoro vzdávajú a neskôr možno ľutujú a hanbia sa vrátiť.
 • Bude výlet a ja nemám potrebné vybavenie. Nebude z toho zle?
  Nebude v tom prípade, ak to včas povieš a budeme hľadať riešenie, aby sa ti pomohlo. Oddiel môže požičať karimatku, batoh a ešus, možno aj spacák. Ak nemáš správnu obuv, posúdime, či sa dá ísť aj v tej ľahšej. Môžeme aj tým pomôcť, že rodičom doporučíme, čo treba a ako postupne zabezpečovať nákupom alebo požičaním.
 • Na schôdzke bolo super, ale v rámci predstavovania som sa nepochválil, že občas fajčím, občas dačo vypijem a občas zahreším, niekedy som lenivý a odvrávam, tuším teraz po schôdzke, že s tým v oddieli budem mať problém. Pýtam sa, či mám u vás šancu, keď viem, že na to prídete skôr alebo neskôr?
  Ďakujeme za úprimnosť. To čo si vymenoval, nie je na svete to najhoršie, tak ostaň pokojný. Náš životný štýl je ale iný, to si si všimol. Šancu máš vtedy, ak vnútorne prijmeš práve naše zásady ako správne alebo správnejšie či krajšie, ako sú tvoje terajšie, ľahšie sa ti bude pracovať samému na sebe. V rámci skúšobnej doby nás môžeš presvedčiť, že sa snažíš, ale ak občas vybočíš, nemôžeš sa hnevať, že ti to vytkneme. Využi k svojej vnútornej zmene časté rozhovory s vedúcimi, dúfame, že ti to pomôže. Ak sa budeš snažiť premáhať, spolupracovať a predovšetkým nepodvádzať vedúcich, môžeš sa stať aj s týmto začiatkom veľmi dobrým skautom.
 • Aký mám mať vzťah k vedúcim v oddieli? Sú to ako učitelia?
  Vodca oddielu ani vodca zboru a ani ďalší činovníci (vedúci či vodcovia) nie sú učitelia a skautujú rovnako tak, ako aj ty. Platia si svoje výlety a netúžia sa zbytočne hnevať. Vyžadujú férové správanie, nemajú radi faloš poza chrbát a ani skúšanie, čo všetko si možno dovoliť, a nevítajú v oddieli ani rôzne školské spôsoby - čiže drzé správanie sa určite netoleruje. Namiesto týchto vyslovene zlých spôsobov vládne v oddieli tzv. skautský duch, teda atmosféra kamarátstva, veselosti a spolupráce, čím sa oddiel výrazne líši od všetkých kolektívov, ktoré sú bežné v našom okolí, a býva to všímavému pozorovateľovi zrejmé na prvý pohľad.
  V oddieli pomáhajú viacerí činovníci - z nich Plošák, ktorý práve založil rodinu, prešiel oddielom od svojich 10 rokov, prežil všetky typy podujatí a preto ti najviac môže poradiť práve on, využi to, ak bude práve na niektorom podujatí. Ostatní činovníci sa na podujatiach oddielu striedajú a sú prizývaní podľa potreby, preto ťa možno dobre poznať nebudú, ale pretože každý z nich chodil do oddielu podobne niekoľko rokov, aj oni ti vedia tiež poradiť niečo zo svojich skúseností.
  Ak treba prirovnať skautského činovníka k nejakému inému typu zodpovednej osoby pri práci s dospelými a mládežou, tak najbližšie jeho poslanie charakterizuje pojem tréner.
 • Nechcem sa strápniť hneď na začiatku, na čo si mám dať pozor?
  Ak budeš pristupovať férovo a ako kamarát k ostatným v oddieli vrátane vedúcich, ak budeš hrať hry bez podvádzania, ak dáš pozor na pokyny a budeš ich dodržiavať, ak privedieš niekoho ďalšieho do oddielu, určite sa nestrápniš. Budeš naopak prijatý veľmi kladne.
 • Občas ma vedúci napomína, na čo všetko si mám dať pozor, aby som mohol zostať v oddieli?
  Od začiatku dbaj na dochádzku, komunikovanie, ospravedlňovanie z neúčasti, dochádzaj načas, plň zadané úlohy (napr. robiť dobré skutky), zaujímaj sa o nastolené témy, snaž sa sám (je nesprávne, ak ťa tlačia do činnosti vedúci), buď správne vynaliezavý a nečakaj vždy na pokyny, šetri na postupné nadobúdanie si vybavenia podľa doporučenia, buď kamarát s každým (pestuj tzv. bratský a sesterský vzťah), vtipy znevažujúce druhého nerob, maj pekný vzťah aj k menším a aj k vedúcim, s nimi komunikuj aj ich poslúchaj, nekomentuj, neodvrávaj a nefrfli, doveď nových kamarátov a kamarátky do oddielu, čestne jednaj a hraj hry, dbaj o seba, dodržiavaj hygienu, otužuj sa, preži kontrolu na kliešte, hygienu a poranenia, žuvačky a papierikasté cukríky nenos, nefajči, nepi alkohol, nedroguj, nefetuj, nerozprávaj hrubo, buď tolerantný a rešpektuj náboženské vyznanie alebo nevyznanie druhého a napreduj vo svojej skautskej odbornosti. Ak toto dodržíš (pre slušného chlapca či dievča sú to celkom samozrejmé parametre), iste budeš mať dvere do oddielu stále otvorené.

samo.jpg (111 069 bytes)

Vystrájanie na rafte na štrkovisku pri Krásnej n.Hornádom. Samo skáče do vody.
Všetci sú plavci, ale vesty sú napriek tomu na rafte povinné, staré tenisky chránia nohu pri kontakte s dnom pred poranením.

<< PRVÝ KONTAKT NA ODDIEL        Pokračovanie      PRVÉ SKAUTSKÉ SKÚŠKY >>
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice