Miroslav Jízdný na besede medzi rovermi 2. oddielu skautov 
 

Literatúra

Skautská literatúra

Ponúkame tu staré publikácie, ktoré nie sú každému poruke. Je tu niečo pre inšpiráciu - hlavne pre skautských vodcov. Mnohé z týchto kníh predbehli kvalitou svoju dobu tak výrazne, že ešte dnes stoja za povšimnutie.

Protiskautská literatúra

Tak, ako boli súdne procesy v rokoch päťdesiatych vykonštruované, tak je aj nasledujúca kniha plná umelých konštrukcií. Mnohé z toho, čo sa v nej vytýka skautingu, by sa dalo rovnako preniesť na pionierov a celý socialistický režim. Čítajte!

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice