Jožko vyťahuje československú vlajku na stožiar na tábore v lesoch nad Opátkou v roku 1992 
 

Náš oddiel a skautský zbor

Náš oddiel vznikol na prvom stretnutí 13.6.1990 v telocvični na ZŠ v Košiciach na Považskej 12.

Vodcom oddielu bol Oskar Schiffler. Oddiel mu pomáhali rozbehnúť Roman Smolka SAM (1990/1991) a Roman Barčovský (1990 až 1992). Potom sa pomoci ujali vlastní odchovanci Jozef Poperník, Branislav Andrejco, Viktor Lukáč, Tomáš Pešek, Richard Széplaki, Gabi Kerekes, Ivan Jacoš, Jaroslav Železník a Peter Rabatin.

Zo starých činovníkov, ktorí obnovali skauting v Košiciach, sa zaslúžili o oddiel Miroslav Jízdný a Juraj Straka ALI.

V zmysle trendu zakladania skautských zborov s pridelenou právnou subjektivitou v organizácii Slovenský skauting sme aj my v roku 2001 založili skautský zbor, bolo nám pridelené číslo 74 a členov sme vtedy sa rozhodli rozpísať na dva oddiely (teda sme obnovili zaniknutý 1. oddiel). Odvtedy sa snažíme pri každoročnej registrácii členov dodržať zásadu, že v 2. oddieli sú starší skauti so složeným skautským sľubom a v 1. oddieli sú noví členovia, navonok však vystupujeme ako historický 2. oddiel skautov Košice, ktorého stopy sú nám známe od roku 1923.

Prečo máme ešte stále svoje miesto a poslanie medzi skautmi v Košiciach?

Na rozdiel od iných - náš oddiel:

  • funguje v Košiciach najdlhšie, je tu sústredených najviac skúseností, z ktorých môže každý člen čerpať,
  • je koedukovaný - s chlapcami a dievčatami, teda vhodný pre výchovu členov pre normálnu spoločnosť,
  • podporuje široké aktivity ako tradičné klubové schôdzky a turistika s táborením, okrem toho cyklistiku, plávanie, splavovanie na rafte, pre záujemcov je k dispozícii športová streľba so vzduchovkami ale aj malorážkami, alebo zdokonaľovanie sa vo výpočtovej technike (programovanie); zmyslom výchovy týmito aktivitami je vychovávať svojmu národu zdatnú mládež,
  • má aj "rýchle" expedície autami,
  • má vyšší počet podujatí s prespaním vonku resp. mimo domov,
  • je malý a preto je tu miesto pre prispôsobiteľnosť možnosť sa dohodnúť v zaneprázdnení alebo ak má niekto handicap,
  • vo výchove uprednostňuje súžitie ľudí bez vyznania s ľuďmi veriacimi, bohatých a chudobných, tej či onej rasy a národnosti, čiže oddiel praktizuje skautské hnutie ako univerzálne,
  • udržuje kontakty s českými skautmi tak, že plníme aj svoje poslanie medzinárodné,
  • nepraktizuje sa tu iba "light" skauting (t.j., že zásady sú iba napísané, možno ani to nie),
  • má svoj web s rozsiahlou dokumentáciou a diskusné fóra pre svojich členov pod heslom.
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice