Košice - v popredí vpravo kaplnka sv. Michala a v pozadí dóm sv. Alžbety 
 

CIVIS CASSOVIENSIS SUM
som košickým občanom

Lepšie je byť prvým v provincii ako druhým v Ríme
(v slovenskom zmysle teda prvým v Košiciach ako druhým v Bratislave)

Mesto Košice je druhé najvýznamnejšie mesto Slovenska. Má povesť mesta tolerantného, lebo tu žije viac národnostných menšín i náboženských komunít. Má historickú minulosť a veľký rozvoj v prítomnosti. Košice sú umiestnené v akejsi opozícii oproti kozmopolitnej západnej Bratislave na východe štátu. I to sa akosi premieta do osobnosti košického občana.

Zaujímavé lokality a pamiatky mesta Košice

Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, Štátne divadlo, Východoslovenské múzeum, Slovenské technické múzeum, ZOO, Štátna filharmónia, Mestská pamiatková rezervácia historického centra, ...

Okolie mesta Košice

Bankov, Jahodná, Kojšovská hoľa, Zádielská dolina, Hájska dolina, štrkoviská Kechnec, Geča, gejzír v Herľanoch, ...

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice