Pred hrobom zakladateľa českého a československého skautingu Antonína B. Svojsíka na pražskom Vyšehrade 
 

Pochvala skautingu

Počas sto rokov svojej existencie ovplyvnil skauting životy miliónov ľudí na celom svete. Môžeme medzi nimi nájsť právnikov, prezidentov, lekárov, politikov, hercov, vedcov, kozmonautov, dobrodruhov, spisovateľov, novinárov alebo aj športovcov. Skauting vychováva silné osobnosti. Treba však na tomto mieste napísať pravdu, že nie každý, kto chodil ku skautom, sa stal výraznou osobnosťou.

Niekoľko osobností, které boli alebo sú skautmi,
a mohli by sme ich poznať aj na Slovensku

Príslušníci odboja Jan Nálepka (příslušník slovenské armády), Adolf Opálka (pomáhal pri atentáte na Heidricha), Miroslav Svoboda (syn Ludvíka Svobody), Antonín Sochor (účastník bojů u Sokolova a na Dukle); politici Edvard Beneš (prezident ČSR), Václav Havel (prezident ČSFR a ČR), väčšina amerických prezidentov 20. storočia, spisovatelia Jaroslav Foglar, Miloš Zapletal, Eduard Štorch (bol aj archeológ), František Alexandr Elstner (cestovatel), Václav Šolc (amerikanista, ředitel Národního muzea), básnik Jiří Wolker; herci Steven Spielberg, Harrison Ford, Július Satinský, Rudolf Hrušínský nejst., Pavel Landovský; filmoví režiséri Miloš Forman, Jiří Menzel; speváci George Michael, Paul McCartney; kozmonauti John H. Glenn (prvý americký kozmonaut), Neil Alden Armstrong (prvý muž na mesiaci), Edwin E. Aldrin, Michael Collins, Eugen Cernan (kozmonaut slovenského pôvodu).

Niekteré osobnosti vyjadrili svoje zážitky. Máme príležitosť sa tak dozvedieť, ako ich ovplyvnilo detstvo v skautingu a čo vďaka skautskej výchove získali.

Nelson Mandela, bývalý prezident Jihoafrické republiky, držitel Nobelovy ceny míru

„Skautské hnutí je světovou jedničkou ve výchově mládeže. Pro současnou mládež Afriky je skauting mimořádně důležitý. Rozvíjí vlastenectví, morální hodnoty, odvahu, buduje charakter, sebedůvěru a společenskou odpovědnost. Motivuje mladé lidi k tomu, aby stoprocentně rozvinuli svůj potenciál.“

James Lovell, astronaut, který dokázal dostat bezpečně zpátky na zem poškozené Apollo 13

„Můj otec zemřel, když mi bylo dvanáct let, a tak jsem neměl žádný mužský vzor. Ten jsem našel ve skautingu. Nabídl mi výchovu a vzdělání, které mi škola dát nemohla.“

„Dostal jsem sice hodně zabrat, ale naučil jsem se být členem týmu, zamiloval jsem si táboření a konání konkrétních, opravdových činů. A taky proto jsem u skautingu vytrval.“

Václav Vorlíček, filmový režisér
(Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Což takhle dát si špenát, Dívka na koštěti,…)

„Absolvoval jsem jako vlče tři tábory a jako sedmiletý skládal vlčácký slib. Byl to opravdu silný zážitek – když se u táborového ohně malý kluk s vyvalenýma očima zavazuje k něčemu velkému, na celý život, to se pak vynořuje z podvědomí často. Jako režisér musíte řídit kolektiv lidí různých profesí, kteří jsou zainteresovaní na společné věci. Řídit kolektiv se člověk učil už ve skautské družině.“
„Jako rádce jsem pod sebou měl skupinu šesti sedmi kluků, doslova jsme pak byli i na jedné lodi: Jela se třeba Vltava, cesta trvala týden, museli jsme být týden na jedné lodi a všechno zvládnout, nerozbít pramku v proudu na balvanech… Tím, že člověk formoval jiné, formoval vlastně i sám sebe.“

Václav Havel, bývalý prezident

„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.“

„Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.“

Tomáš Halík, profesor Karlovy Univerzity, katolický kněz

„Skauting zprostředkovává soubor mravních hodnot, které lidská osobnost i lidská společnost nutně potřebují ke svému přežití a zdravé existenci – mohli bychom je souhrnně nazvat fair play – čestná, poctivá hra.“

„Kromě jiného skýtá skauting důležitou pozitivní alternativu a takříkajíc záchrannou síť pro mnoho dospívajících, kteří se uvolnili z vazeb rodiny a hledají nové prostředí, které by je přijalo a v němž by se mohli plně realizovat. Nenajdou-li něco podobného, je to leckdy krok k sociální patologii. V neposlední řadě skauting vyučí solidaritě, kázni a odvaze – ctnostem, bez nichž by demokratická společnost nemohla obstát.“

Erazim Kohák, filozof a publicista, profesor Boston University a Univerzity Karlovy v Praze

"Skauting ukazuje, že opravdové hodnoty v životě jsou trvale udržitelné – čestnost, vstřícnost vůči druhému, loajalita vůči kamarádovi. Celý skauting je výchovou proti konzumní společnosti. To hlavní je naučit se vážit si toho, co je v životě opravdu cenné a tudíž udržitelné.“

Václav Pačes, biochemik, bývalý předseda Akademie věd ČR

„Ve skautu jsem se naučil hlavně něčemu, co dnes chybí mnohým politikům. Jak víte, v družině vodních skautů se postupuje od plavčíka až po kormidelníka. Kormidelník má už velkou odpovědnost za celou družinu, rozhoduje, „poroučí“, ale nejprve se jako plavčík naučil poslouchat. A to je moc důležité. Umět se vžít do situace svých mladších kamarádů, svých podřízených.“

Theodor Pištěk, přední český malíř a výtvarník, držitel Oskara

„Když jsem si jako kluk přečetl Hochy od Bobří řeky, nepřál jsem si nic jiného než se stát skautem. Byly to nejkrásnější Vánoce, když jsem pod stromečkem našel skautský kroj vlčete – čapku, blůzu, manšestráky a nádherný opasek s karabinkami.“

„Jenže přišla okupace a výstroj zůstala ve skříni. A tak mohu až nyní po mnoha letech skautingu popřát, aby vyšel čestně z boje s počítačovými hrami, hodinami vysezenými u televizních seriálů a vším současným balastem a naplnil mladé životy svými ideály. Přátelstvím, čestností a láskou k přírodě.“

Michal Lukeš, Ředitel Národního muzea

„Oddíl mi dal vnitřní kázeň. Naučil jsem se postarat se sám o sebe. Získal jsem úctu k přírodě. To ale tenkrát nebylo hlavní. Mnohem důležitější bylo, že to je dobrý oddíl se zajímavým programem.“

Erik Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt, nositel Ceny Ferdinanda Peroutky

"Skauting bez nadsázky změnil můj život. Naučil mě totiž samostatnosti, odpovědnosti za druhé, díky němu jsem také získal mnoho kamarádů…
…Především jsem ale díky němu zažil nejedno dobrodružství, na která dodnes rád vzpomínám. Myšlenka skautingu je nosná a podle mě se nikdy nepřežije, protože v sobě kombinuje hodnoty i chytrou zábavu zároveň."

David Vávra, Český architekt, herec a spisovatel

"Skaut pro mě byl jedním z nejdůležitějších okamžiků života, měl jsem velké štěstí, že mě dvouleté povolení skautu zastihlo v době největšího hledání a to v mých 11–12 letech, v té době byla naše země navíc okupována vojsky Varšavské smlouvy…

…Skaut mě učil samostatnosti, soběstačnosti a soutěživosti, ale zásadní bylo, že všechny situace byly spojeny s kamarádstvím a dobrodružstvím. noční hlídky, mlhy, které byly trhány strašidelnými obrysy stromů, hry u táboráku, výlety a návraty posázavským expresem s opravdickými trempy a středoproudými chalupáři. Odkaz na českou hrdost Svojsíka a Masaryka, tajná pieta na Jana Palacha v době zákazu skautingu. Možná to působilo na celý oddíl tak, že se v posledních letech scházíme jednou pěšky, jindy na kole nebo na kanoi. V době komunismu pro nás zazářila skautská lilie čistoty."

Július Satinský, humorista a satirik

"Nič lepšie ako skauting doteraz nikto pre deti nevymyslel."


Pre túto stať boli použité texty prevzaté z internetových stránok www.skaut.cz, www.skautkurim.cz, www.skauting.skTomáš Garrigue Masaryk
prvý prezident Československej republiky
"prezident Osloboditeľ"
(7.3.1850 – 14.9.1937)

Akceptuji plně váš program…

armádny generál Ludvík Krejčí
náčelník Hlavného štábu československej armády,
ktorý bol pripravený postaviť sa na odpor Hitlerovi v r. 1938
(17.8.1890 – 9.2.1972)

…armáda je si plně vědoma hodnoty skautingu…

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice