Hranie hry Ringo na ihrisku medzi domami pri klubovni na Južnej triede 
 

Podpora podielu zaplatenej dane v prospech Tomáša Pešeka
na podporu Helenky

Údaje o prijímateľovi

Financovanie činnosti 2. oddielu v súčasnosti

Dnes (od roku 2018) neplatíme žiadne oddielové poplatky a ani registráciu. Každý si sám platí svoje náklady a potreby.

Po ukončení činnosti 74. zboru už nemôžeme získavať podiel zaplatenej dane pre 2. oddiel. Preto doporučujeme podporiť nášho skauta Tomáša Pešeka, ktorý má postihnutú dcérku – Helenku.Prosíme Vás o príspevok pre Helenku

Údaje potrebné na poukázanie 1% - 2% -3% zaplatenej dane:

Obchodné meno (Názov): HELU
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: "    50591517"
Sídlo: 04001 KOŠICE, VODÁRENSKÁ 13

Na predpísanom tlačive to vyzerá takto:Podrobnosti k problematike podpory vo forme venovania podielu zaplatenej dane sú na www.rozhodni.skFinancovanie činnosti 2. oddielu v minulosti

Príjem zo zdroja 2% či 3% zaplatenej dane bol v rokoch 2009 až 2017 významnou pomocou pre fungovanie oddielu. Pripomíname, že sa vedúcim neplatila nijaká odmena a všetky získané prostriedky sa použili len na činnosť resp. na zabezpečenie činnosti s deťmi a mládežou.

Iným zdrojom príjmu okrem získaného podielu zo zaplatenej dane bola v rokoch 1990 až 2017 ešte dotácia zo štátneho rozpočtu od ministerstva školstva prostredníctvom ústredia Slovenského skautingu. Táto dotácia bola každým rokom stále menšia. Ďalším zdrojom príjmu prostriedkov boli dobrovoľné mesačné poplatky získané od členov oddielu.

V rokoch 1990 až 2017 boli výdavkami najmä náklady na zabezpečenie činnosti s deťmi a mládežou. Spolu s dotáciou niektorých málo podujatí sme uhrádzali predovšetkým nájom za skladové priestory na tábornícky materiál a poplatok za priestor pre webové stránky na internete.

Všetky uvedené príjmy a všetky výdavky sa evidovali v systéme jednoduchého účtovníctva.

Náš 2.oddiel skautov v Košiciach bol bol najprv v rokoch 1990 až 2000 samostatný bez právnej subjektivity a v rokoch 2001 až 2017 bol súčasťou 74. zboru skautov, ktorý mal právnu subjektivitu. Na začiatku kalendárneho roka sa robila účtovná závierka a zúčtovanie so štátnym rozpočtom za predošlý rok, čo sa posielalo na ústredie Slovenského skautingu a následne sa na daňový úrad podávalo daňové priznanie vypracované na základe účtovnej závierky.

V posledných rokoch boli získané (vždy za predchádzajúci rok) tieto prostriedky:

Rok: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Suma (€): 387,90 392,78 331,19 603,92 493,10 590,29 304,64 493,36 298,93

Od uvedenej sumy vždy každý rok by bolo treba odpočítať náklady na registráciu do zoznamu prijímateľov u notára (52,96 €), poplatok za potvrdenie o existencii bankového účtu (3,50 €) a prípadne aj poplatky za vedenie účtu (12 x 4,50 €), lebo sme ho na nič iné nepoužívali, spolu to je 55,70 € prípadne až 109,70 €.


 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice