Šesťročný Paľko na výlete oddielu do Zádielskej doliny 
 

Podujatia pre rodiny

Click to a picture to see a larger version

Upevnenie vzťahu rodičov respektíve rodín členov oddielu k oddielu je cieľom niekoľkých zvláštnych podujatí, ktoré sa v priebehu roka organizujú. Sú to také jednoduchšie a nenáročné podujatia, kde sa môžu zapojiť s rodičmi aj malí súrodenci.

Click on Photo
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice