Zraz na cyklovychádzku na konci Popradskej ulice. Pôjdeme na Bankov 
 

Pozvánka do skautského oddielu

Prijmeme do oddielu nových členov

HĽADÁME

Chlapcov a dievčatá vo veku 9 až 16 rokov (výnimka z podmienky veku je možná po dohode s vodcom oddielu)

K tomu sú potrebné:

 • podpora rodičov pre skautovanie,
 • dochádzka na podujatia a dochvíľnosť,
 • vôľa napredovať - plniť skautské skúšky,
 • zdravá zvedavosť na aktivity ako sú turistika, táborenie, cyklistika, plávanie, splavovanie na rafte, klubové schôdzky, prípadne aj športová streľba alebo výpočtová technika,
 • vôľa byť kamarátom s každým v oddieli,
 • byť otvorený sa prispôsobiť skautskému štýlu života v oddieli,
 • vôľa zaopatriť si oddielové tričko, skautskú košeľu a ostatné potrebné veci a tiež včas platiť stanovené poplatky.

PONÚKAME

 • Zážitky z podujatí, schôdzok, vychádzok, výletov, výprav, táborov, expedícií a hier,
 • možnosť si vybrať niektoré z ponúkaných voliteľných záujmových činností,
 • nových kamarátov a kamarátky v oddieli, dobrú partiu a dobré príležitosti pre svoje záujmy,
 • nové poznanie pri skautskom napredovaní.

Prijmeme do oddielu priateľov skautingu

PODMIENKY

 • Byť rodičom alebo vychovávateľom člena oddielu a/alebo nezištným zástancom skautských ideálov,
 • ochota pomáhať pri zabezpečovaní činnosti oddielu,
 • vôľa zaopatriť si aspoň oddielové tričko a zaplatiť včas každoročnú registráciu,
 • na spoločných podujatiach rešpektovať skautské zásady, o.i. aj nefajčiť, nepiť alkohol, atď., nerobiť to ani v skrytosti.

VÝHODY

 • Účasť na vybratých podujatiach spoločne s deťmi,
 • osobitné podujatia priateľov skautingu.

Prijmeme do oddielu činovníka, nádejného vodcu oddielu

PODMIENKY

 • Mať túžbu sa stať skautským vodcom a to nie len na pár mesiacov alebo niekoľko málo rokov, mať aspoň 17 rokov,
 • ochota splniť požiadavky kladené na skauta,
 • ochota investovať námahu a prostriedky do svojho vzdelania a prípravy,
 • ochota absolvovať internú prípravu v oddieli,
 • ochota absolvovať lesnú školu, ktorá získa schválenie v oddielovej rade (v Českej republike),
 • milovať mládež a svoju vlasť - aj keď to znie ako fráza medzi inými ľuďmi - tak úprimne,
 • vnútorne byť filozofom, katolík s ekumenickým srdcom a rešpektujúcou toleranciou k neveriacim,
 • ochota niesť bremeno hodnosti a/alebo funkcie skautského vodcu, čo znamená nemať z toho príjem finančných prostriedkov a robiť to popri inom spôsobe svojho zabezpečenia.

VÝHODY

 • Žiadne, je to služba vlasti z vlastnej vôle.
ahojte.jpg (591 964 bytes)

Ahoj,
si chlapec alebo dievča vo veku od 9 do 16 rokov? Máš rád či rada prírodu a veľa ďalších vecí? Máš chuť chodiť von a táboriť, bicyklovať spolu s partiou, plávať a splavovať rieky na rafte, stretávať sa a zabaviť sa? Chceš vedieť strieľať z pušiek a z luku, fotografovať alebo aj programovať? Príď k nám do skautského oddielu …Milí rodičia,
máte syna alebo dcéru vo veku 9 až 16 rokov? Stále sedí doma pri počítači a neviete si s tým rady? Chcete, aby chodil či chodila viac vonku ale nechcete, aby sa túlali s nevhodnými rovesníkmi? Príďte k nám do skautského oddielu …Pozrite si, prosím, fotografie, videá a prezentáciu z našej činnosti…

Pozývame každého, kto hľadá naplnenie týchto záujmov v slušnej spoločnosti. U nás sa totiž nepije, nefajčí, nedroguje, nefetuje, nesprávame sa hlučne či vulgárne, … atď

A ten, kto si nevie nájsť dobrých priateľov, prípadne nemá vhodné typy vo svojom okolí, nech príde. Tu priateľov celkom iste nájde, lebo mnohí k nám prichádzajú takto podobne s cieľom nájsť si slušných kamarátov.

Privítame aj dievčatá. Prečo by dievčatá nemohli zažiť všetky tie dobrodružstvá a naučiť sa tak mnoho vecí, ako chlapci? Prečo by sa dievčatá nemohli kamarátiť aj s chlapcami?

Chlapci a dievčatá, príďte, za pokus nič nedáte. Môžete prísť z rôznych škôl. Ideálny vstup do nášho oddielu je vo veku 9 až 16 rokov. Podmienkou je mať podporu rodičov. A hlavne, že sa chcete nielen zabaviť, ale aj niečo naučiť.

Čo čaká na začiatku nášho nového kamaráta či kamarátku v oddieli je vysvetlené na ďalších stránkach tohto webu prvý kontakt, prvé kroky, prvé skautské skúšky a prvé uznanie.

Dievčatá v našom oddieli

Dievčat v histórii nášho oddielu nebolo veľa, ale keď boli, tak vždy boli všetky veľmi šikovné.

Sme pripravení prijať ďalšie dievčatá do oddielu. Dobré by bolo, ak by prišli naraz viaceré, aby sa tu náhodou necítili osamelé medzi chlapcami a boli odvážnejšie a vytrvalejšie, ale nie je to vôbec podmienka.

Pre prípravu do života nie je dobré, ak sa vytvárajú prostredia výhradne len chlapčenské alebo len dievčenské. Tu nie je miesto na predurčenie pre dievčenské alebo chlapčenské práce. Chlapci a dievčatá tu medzi sebou normálne komunikujú. Skautský oddiel je ideálne prostredie pre spoločnú výchovu, nebolo to vždy v skautskej organizácii dovolené a väčšina skautských oddielov na Slovensku nie je takých, ako náš.

Všetky informácie o oddieli a o jeho činnosti uvedené na stránkach tohto webu sa týkajú dievčat v rovnakej miere ako chlapcov, aj keď by to nebolo osobitne uvedené. Oddelenú hygienu, prezliekanie a spanie na podujatí vždy nejako zabezpečíme.

Dievčatá, príďte a zapojte sa u nás do činnosti oddielu.

Ako sa prihlásiť

Najjednoduchší spôsob, ako sa prihlásiť do oddielu, je napísať mail alebo zatelefonovať a dohodnúť si informatívne stretnutie s vodcom zboru alebo oddielu. Môže to byť kdekoľvek: v klubovni, priamo na podujatí oddielu, niekde v meste alebo u vás doma. Celkom ideálne je, aby tam boli alebo aby prišli spolu aj rodičia, ale napokon - nie je to podmienka. Potvrdzuje to však záujem a ich podporu a preto je to správnejšie.

Iný spôsob, ako sa nakontaktovať, je, prísť na stretnutie oddielu v malej telocvični. Stretnutia skautského oddielu bývajú vo štvrtok od 16:00 v malej telocvični. Plánovaný program na víkend je spravidla v stredu večer na webe. V júli býva dvojtýždňový tábor alebo ekvivalentné podujatie.

Tu sú možnosti kontaktu, kde je klubovňa, nejaké informácie pre rodičov a odpovede na často kladené otázky.
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice