Chvíľka voľna na tábore medzi stanmi. Tomáš, Maťo, Paľo, Peter 

Prezentácie oddielu 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice