Prázdny tábor. V pozadí vidno dva stany typu A, ostatné sú ihlany. Vpravo je časť vstupnej brány do tábora 
 

Propagácia oddielu rodičmi

Click to a picture to see a larger version

Ak by sme uvažovali o našom oddieli, koľko by mohol mať ideálne členov, obmedzuje nás kapacita lôžok na tábore, teda počet 30 miest v stanoch typu ihlan a 4 miesta v stanoch typu A. Tento počet 34 osôb vrátane činovníkov momentálne nedosahujeme. Sme malým oddielom, to má svoje výhody ale i nevýhody. Napríklad sa nedajú hrať v našom oddieli veľké hry a organizovanie letného tábora by vyšlo draho.

Je nie ľahké získavať do oddielu členov v dobe silného marketingu a v konkurencii komerčných organizácií, ako sú napr. centrá voľného času. Zistili sme, že formou CVČ v školách pôsobia turistické krúžky s činnosťou výlet v sobotu jedenkrát mesačne.

Naša ponuka je podstatne kvalitnejšia, ale naše letáky nestačia. Ak rodičia našich členov budú aj iných rodičov informovať o nás, aby sem priviedli svoje deti, mohlo by nás byť viac. Na požiadanie navštívime túto rodinu a urobíme tam prezentáciu s notebookom.

Click on Photo
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice