Oddielová schôdzka v klubovni 17.9.2010, Plošák učí uzly 
 

Schôdzky v klubovni v priebehu roka

Click to a picture to see a larger version

V priebehu celého roka sa správny skautský oddiel stretáva v klubovni. To je v ideálnom prípade samostatná miestnosť výhradne využívaná skautským oddielom a jeho družinami na stretnutia skautov a prípadne aj na uskladnenie materiálu. V klubovni sú oddielové schôdzky, keď sa stretávajú členovia všetkých družín s vodcom, a sú družinové schôdzky, ktoré si pripravujú členovia družín sami - bez vodcu, ale na základe jeho pokynov.

My sa stretávame v improvizovanej klubovni - máme schôdzky každý štvrtok od 16:00 v malej telocvični na ZŠ Kežmarská 30 a tí, ktorým na stretávanie nevyhovuje štvrtok alebo poloha telocvične, alebo si potrebujú schôdzku nahradiť, môžu mať schôdzky podľa dohody na inom mieste.

Click on Photo
Click to a picture to see a larger version

Skautmi boli mnohí známi prezidenti, generáli, kozmonauti, vedci, skrátka, úspešní ľudia.

Začínali na tej istej ceste k úspechu ako aj my. Spoločným rysom ich úspechu a nášho snaženia je to, že oni neostali iba pri tom, čo mali ako iní v škole, doma a na ulici. Pri ceste za poznaním sa museli aj premáhať a naučiť sa odriekaniu.

Prvé premáhanie skauta je, že prijíma dobrovoľne disciplínu oddielu, lebo sa mu tu páči atmosféra kamarátskych vzťahov, ktorej sa tu hovorí "skautský duch".

Potom sa premáha, keď súťaží s kamarátmi v hrách či skúškach. A ešte sa premáha, keď ako starší spoznáva hodnoty a pracuje na sebe.

Click on Photo

Fotografie prvej klubovne poskytnutej TJ Metropol v rokoch 1990 až 1994 na ulici Slovenskej jednoty 10 sa nám žiadne nezachovali. Nefotili sme tam, ale len na táboroch.

Hore sú fotografie z klubovne na adrese sídla skautského zboru na Južnej triede 43.

Vľavo sú fotografie z našej druhej klubovne na Hlavnej ulici 100, kde sme boli vďaka mestskej časti Staré mesto 11 rokov až do júna 2005, keď nám už nepredĺžili zmluvu. V tejto klubovni sme mali aj stôl na ping-pong. Keď sa odložil, tak tu bol k dispozícii obrovský priestor na hry.

Celkom dole je fotografia z našej tretej "klubovne", vlastne malej telocvične ZŠ na Kežmarskej 30. Síce v malej telocvični chýba stôl a stoličky a aj bežné pomôcky na skautskú činnosť (treba ich sem vždy donášať), ale zas na hry je tu dosť priestoru.

Čo sa obvykle robieva na schôdzkach v klubovni?

Ako je pre skautov tradičné, hrajú sa rôzne hry a robia súťaže medzi sebou, učia mnohé vedomosti, schopnosti a zručnosti vhodné pre život.

Vždy sa venuje pozornosť niektorej odbornej otázke tradičného táborenia. Skaut si musí vedieť sám (bez rodičov) zabaliť svoj výstroj na výpravy, uvariť si stravu, postaviť stan a podobne.

Stretávame sa však i na iných podujatiach, zaujímavejších ako sú iba schôdzky v klubovni. O tom sa dohodneme na schôdzke. Program oddielu a pokyny na podujatia bývajú uvedené na stránkach oddielu na internete. Na komunikovanie prostredníctvom chránených stránok každý člen dostáva prístupové meno a heslo. Takto sa môžu okrem iného dojednávať výlety a prípadne ospravedlňovať neúčasť na podujatiach.

Click to a picture to see a larger version
Click on Photo

 


Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice