Braňo v mene skautského hnutia prijíma 9.7.2006 na Skalke pri Obišovciach skautský sľub od Paľa 
 

Skautský sľub

Click to a picture to see a larger version

Hlavnou myšlienkou skautského sľubu je vyjadrenie túžby byť dobrým človekom, resp. aj dobrým občanom.

Po splnení formálnych podmienok (nováčkovskej skúšky) môže nováčik požiadať vodcu oddielu o možnosť zložiť skautský sľub. Ak získal vodca oddielu presvedčenie, že sa na tohto nováčika dá spoľahnúť, umožní mu zloženie sľubu pri vhodnej príležitosti - najneskôr na najbližšom tábore.

Skautský sľub sa v našom oddieli skladá na sľubovej skale (na hradisku Skalka pri Kysaku). Prítomní môžu byť iba skauti so sľubom a "obrad" vedie skautský vodca.

Skautský sľub je istým medzníkom na ceste prípravy do života a členstva v oddieli. Až po zložení sľubu sa člen oddielu – predtým nováčik – teraz už správne nazýva skaut.

Click on Photo
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice