Na tábore sú okrem vodcu oddielu aj ďalší činovníci, tu sú Gabi, Vyktor a Tomáš 
 

Spolupráca s rodičmi

Click to a picture to see a larger version

Spolupráca rodičov s oddielom začína tým, že rodičia spoznajú vedúceho oddielu a ďalších skautských činovníkov, ktorým zverujú svoje dieťa. Spravidla práve rodičia privádzajú svoje deti do oddielu, keď sa pre skauting rozhodli na základe www-stránok alebo letáku alebo nejakého ďalšieho podnetu, napr. doporučenia od iných rodičov.

Vedúci oddielu občas navštevuje rodiny členov oddielu, aby poznal ich domáce prostredie, ich ďalšie záujmy a na základe tohto poznania mohol tak pôsobiť, aby výchovná snaha rodiny a výchovný vplyv skautského oddielu boli harmonické.

Rodičia môžu byť nápomocní pri organizovaní podujatí oddielu, môžu sponzorovať potreby oddielu, môžu prispieť svojimi 2% zo zaplatenej dane, môžu získavať iné osoby pre spoluprácu atď. Tí, ktorí by svoju podporu chceli aj navonok vyjadriť, môžu sa stať členmi 1. oddielu v rámci 74. zboru skautov Košice.

Click on Photo
 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice