Vystrájanie pri fontáne v mestskom parku 
 

Sponzori 74. zboru skautov

Základná škola Kežmarská 30, 040 11 Košice

(malá telocvičňa pre schôdzky oddielu akoby krúžku tejto ZŠ)

Ministerstvo školstva SR Stromová 1, 813 30 Bratislava

(každoročný drobný finančný príspevok)

Miestna organizácia Rusínskej obrody v Košiciach

(ponuka autobusových zájazdov a kultúrnych programov)

TJ Metropol Štúrova 32, 040 01 Košice

(viac rokov - klubovňa a priestor na uskladnenie materiálu)

Košice – mestská časť Staré mesto,
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice

(11 rokov klubovňa)

Mestské lesy Košice, Južná trieda 11, 040 01 Košice

(táborisko pre letný tábor)

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

(zľava na nájomnom za sklad materiálu)

Sponzorujte dobrú vec - vďaka vám môžu u nás deti získať pri skautskej činnosti viac vedomostí a zážitkov

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 74.zbor / 2. oddiel skautov Košice