Na návšteve tábora 4. oddílu vodních skautů Litoměřice a 7.smečky vodních vlčat Mohelnice (Zadní Arnoštov 2006) 
 

Skauting vo svete

Skauting vznikol v roku 1907 v Anglicku na základe myšlienok zakladateľa, kterým bol lord Robert Baden-Powell. Hnutie se postupne šířilo do ďalších štátov a bylo tiež ovplyvňované ďalšími osobnosťami ako napr. Ernest Thompson Seton. S výnimkou niekoľkých totalitných štátov existuje skauting všade na svete.

Po vzniku Československa sa českí skauti pričinili o rozvoj skautingu na Slovensku. Jazyková príbuznosť slovenského a českého národa však i teraz po mnohých historických štátoprávnych zmenách, ktoré napokon viedli k oddeleniu oboch národov do samostatných štátov, pomáha v udržovaní kontaktov a vzájomných výmenách skúseností. Českí skauti budú pre tých slovenských naďalej tými najmilšími bratmi a sestrami a dúfajme - aj naopak.

Náš oddiel udržuje od počiatku kontakty s viacerými českými skautskými oddielmi. Na začiatku našej existencie nás trochu ovplyvnila pražská Dvojka a osobnosť jej bývalého vodcu spisovateľa Jaroslava Foglara. Neskošie sme nachádzali inšpirácie najmä u vsetínskej Trojky, kým ju viedol Fido, u pražských Práčat atď. (viď albumy fotografií z expedícií).

Pri medzinárodnom združovaní skautských organizácií sa tiež prejavili rôzne pohľady na skauting. Naša skautská organizácia Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM (World Organization of The Scout Movement) a WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Okrem spomenutých „svetových organizácií“ existuje prinajmenej ešte ďalšia organizácia tzv. „euroskauti“ čiže FSE (Federazione dello Scoutismo Europeo) ako medzinárodná alternatíva oproti WOSM a WAGGGS, ktorú zas tieto neuznávajú.

Rozdelenie skautingu treba brať ako prirodzené v mnohonázorovom svete. Nič nám nebráni podať ruku skautovi z inej medzinárodnej organizácie, ak základné skautské princípy dodržuje…

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice