Ranný nástup s vyťahovaním vlajky na tábore na Tolhajskej v júli 2003 
 

Letné skautské tábory

Každý skautský (t.j. školský) rok vyvrcholí v lete na tábore v prírode. Zúčastňuje sa ho každý skaut.

Tábor je vždy najhodnotnejším podujatím oddielu. Od roku 1991 sme spravidla vždy dva týždne táborili v lesoch nad Opátkou.

Tábor je s typickými stanmi s drevenou podsadou, čím sa priestor vnútri významne zväčšuje a stáva sa vhodným pre dlhší pobyt v prírode.

Po rozcvičke, umytí, upratovaní a raňajkách chlapci nastupujú na rannú prehliadku pred svoje stany, aby potom vypočuli tzv. denný rozkaz, inými slovami program dňa.

Družina, ktorá je v dennej službe, varí pre všetkých.

Možno to vyzerá veľmi "klasicky" a teda aj trochu tvrdo a možno sa niekto z vás zarazí, ale spomenutá tradičná činnosť s nástupom zaberá len nepatrnú časť dňa. Potom sa skautská košeľa alebo oddielové tričko odloží a nasleduje pestrý program, ako je napr. lukostreľba, rôzne hry a súťaže, večer hoci aj sauna alebo nejaké vystrájanie.

Nočná stráž je vlastne poznávanie prírody v noci.

Po tábore sa chlapci obvykle rozbehnú na prázdniny s rodinou a preto sa viac nestretávame v klubovni až do začiatku školského roka.

Niektorí sa ešte ale v čase tesne po tábore zúčastňujú na krátkej expedícii.

V posledných rokoch, hlavne ak nás je málo na uskutočnenie tábora, tí "skalní" idú na dlhú expedíciu.

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice