Na schôdzkach v telocvični sa aj zahráme 
 

74. zbor skautov Košice

74. zbor Košice je nižšia organizačná zložka občianskeho združenia Slovenský skauting a do neho patria 1. a 2. oddiel skautov v Košiciach. Ako objekt s právnou subjektivitou funguje od roku 2001. Ako taký patrí do Východoslovenskej skautskej oblasti zriadenej Náčelníctvom Slovenského skautingu.

Slovenský skauting bol registrovaný na ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-39 z 2.7.1990 (zrejme po zmene názvu z pôvodného "Slovenský junák" existujúceho od decembra 1989) ako občianske združenie podľa právneho poriadku Československej republiky. To platí doposiaľ.

Údaje o skautskom zbore

Názov organizácie Slovenský skauting, 74. zbor Košice
Adresa sídla Južná trieda 43, 040 01 Košice – Juh
Právna forma 731 Organizačná jednotka združenia
Odvetvie ekonomickej činnosti 92620 Iné športové činnosti
Dátum vzniku 01.01.2001
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 31965652
Daňové identifikačné číslo 2021631282
Plátca DPH 74. zbor Košice nie je plátca DPH
Príjemca podielu zaplatenej dane 2% 74. zbor Košice je oprávnený prijať 2% podiel dane
Platby poistného do Sociálnej poisťovne 74. zbor Košice nie je registrovaný ako platiteľ poistného
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s., mestská pobočka Košice
Číslo účtu 0443200458/0900 resp. IBAN: SK87 0900 0000 0004 4320 0458

Vedenie skautského zboru

Vodca zboru, štatutárny zástupca
(administratíva zboru)
Mgr. Oskar Schiffler, informatik
Zástupca vodcu zboru Ing. Branislav Andrejco, podnikateľ
Vodca 1. oddielu
 (práca s deťmi a mládežou)
Mgr. Oskar Schiffler, informatik
Oddielový radca Jana Biskupová
Vodca 2. oddielu
 (práca s dospelými)
Ing. Peter Rabatin, informatik
Zástupca vodcu 2. oddielu Bc. Peter Rabatin, poslucháč vysokej školy
Oldskauti Mgr. Tomáš Pešek, PhD., informatik
Ing. Viktor Lukáč, kvalitár a cyklista
Ing. Gabriel Kerekes, informatik
Ing. Richard Széplaki, informatik
Jozef Poperník, informatik
Ing. Peter Lumnitzer, vojak
Ing. Pavol Ország, podnikateľ a hokejista
Jaroslav Železník, informatik
Ing. Miroslav Jízdný, dôchodca

Kontakty

Poštová adresa Mgr. Oskar Schiffler
74. zbor skautov
Južná trieda 43
040 01 Košice
Slovak Republic
Telefón 0905 260691 (resp. 00421905260691)
Mail oskarsch@oskarsch.sk
Skype oskarschi
Internetové stránky http://www.oskarsch.sk
Adresa klubovne pre 1. oddiel
 (za podmienky účasti žiakov tejto ZŠ)
Základná škola v Košiciach, Kežmarská 30 - vchod je Popradskej ulice
 stretnutia by mohli byť v každý štvrtok od 16:00 okrem prázdnin
Adresa klubovne
 (t.j. súčasné sídlo skautského zboru)
Košice, Južná trieda 43 / 2.poschodie, byt č.5
 stretnutia sú podľa dohody členov

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice