Návrat z vychádzky do obce Kojšov späť do tábora na Tolhajskej v júli 2003 
 

Vychádzky

Vychádzky sa konajú spravidla v sobotu ale môžu byť podľa dohody aj inokedy. Obyčajne ráno odídeme a vrátime sa najneskôr do večera, ale často sú vychádzky len poldňové. Z cvičných dôvodov sa občas urobí nočná vychádzka alebo vychádzka v daždi.

Častým cieľom sú miesta v blízkosti Košíc, v zlom počasí aj Košice samé.

Ak sa vyberieme na bicykli, tak najradšej chodievame do priestorov juhovýchodne od Košíc. Ak nás nejde veľa, tak sa presúvame s bicyklami na streche auta a tak chodievame aj do vzdialenejších lokalít. Presuny sme dnes schopní robiť aj na dvoch autách.

 

Ak by ste sa chceli kontaktovať a zaujímali by ste sa podrobnejšie o činnosť 2. oddielu skautov v Košiciach, mailujte na oskarsch@oskarsch.sk alebo volajte 0905 260691
© 2. oddiel skautov Košice