Veľká prezentácia 2. oddielu

Medzi listami prezentácie možno prechádzať

Začnite smerom doprava…

Čo robíme v oddieli…

Na stretnutiach robíme pestrú činnosť:

Bicyklovanie ...

Bicyklovanie ...

Bicyklovanie ...

Bicyklovanie ...

Bicyklovanie ...

 

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Streľba z malorážnej pušky

Streľba z malorážnej pištole

Streľba zo vzduchovky

Streľba zo vzduchovky

Streľba zo vzduchovky

Streľba z luku

 

Streľba z luku

Streľba z praku

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

 

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Strategická hra na počítačovej sieti

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Krúžok foto a video

Kto do oddielu chodí?

Chlapci i dievčatá

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto vedie oddiel

Roman

Kto vedie oddiel

Peter

Kto zabezpečuje činnosť

Oskar

www.oskarsch.sk

KONIEC

/

#