Veľká prezentácia

Medzi stranami prezentácie navigujte

Začnite smerom doprava…

Čo robíme v oddieli…

Na stretnutiach robíme pestrú činnosť:

Prezentácia nie je ilustráciou jedinej udalosti z činnosti oddielu.
Na naplnenie toho, čo sa chce týmto spôsobom vyjadriť, sú použité viaceré fotografie z rôznych podujatí a z rôznej doby.

Bicyklovanie ...

Bicyklovanie ...

Bicyklovanie ...

Bicyklovanie ...

Bicyklovanie ...

 

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Voda, plávanie a splavovanie ...

Streľba z malorážnej pušky

Streľba z malorážnej pištole

Streľba zo vzduchovky

Streľba zo vzduchovky

Streľba zo vzduchovky

Streľba z luku

 

Streľba z luku

Streľba z praku

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

 

Vychádzky, výlety, výpravy a expedície...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

 

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Tábory...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Strategická hra na počítačovej sieti

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Schôdzky...

Krúžok foto a video

Kto do oddielu chodí?

Chlapci i dievčatá

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto do oddielu chodí?

Kto vedie oddiel

Oskar

www.oskarsch.sk

KONIEC

/